Mokara [ Mokara sayan x Vanda kultana gold ]

Orchids > Mokara Orchids > Mokara sayan x Vanda kultana gold

Mokara is an orchid hybrid. By
1. Arachnis
2.Vanda
3.AscocentrumVanda Kultana Gold x Mokara Sayan